แหล่งความรอบรู้ และความเพียร

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นเด็กเล็ก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, นักเรียน | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๒

http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/law%20edu%20%202542.pdf

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ผลงานแสดงความอาลัย “ชุดราชาผู้ทรงธรรม” ของนักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา

ผลงานแสดงความอาลัย “ชุดราชาผู้ทรงธรรม” ของนักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา

โพสท์ใน นักเรียน | ใส่ความเห็น

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยเยาว์

ขอเชิญ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยเยาว์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (อนามัยชุมชนสินสมุทร)

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

โครงการแหล่งเรียนรู้รอบรั้วอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธ ที 16 สิงหาคม 2560

ทางโรงเรียนเพียรปัญญา ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้รอบรั้วอนุบาล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการแหล่งเรียนรู้รอบรั้วอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายในชุมชน
๒ เพื่อเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้ดียิ่งขึ้น
๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ และได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
๔ เพื่อให้นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้
๕ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักในธรรมชาติ รู้จักอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้มากขึ้

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป) ณ ริมเขื่อนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต

วันที่ 17 มีนาคม 2560

บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา

ได้เข้าร่วม โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต

โพสท์ใน นักเรียน, ผลงานของเรา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนเพียรปัญญา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต ณ สนามกีฬอเนกประสงค์ (ซอยโรงสี)

    

โพสท์ใน นักเรียน, ผลงานของเรา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

โครงการเรียนรู้อย่างสุขสันต์สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเพียรปัญญาได้จัด

โครงการเรียนรู้อย่างสุขสันต์สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน  ณ องค์การพิพิธวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น