ตราและสีประจำโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกล้วยไม้

สีประจำโรงเรียน

          สีม่วง หมายถึง    สีประจำพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สีขาว หมายถึง   ความสะอาด บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนวัยเด็ก

อักษรย่อของโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

91total visits,1visits today