สถิตินักเรียน

สถิตินักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นเด็กเล็ก   7   11 18
รวม   7   11 18

สถิตินักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา
ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1  14   8  22
อนุบาล 1/2  14   8  22
อนุบาล 2/1  14   8  22
อนุบาล 2/2  13   7  20
อนุบาล 3/1  19   8  27
      รวม  74  39 113

221total visits,3visits today