โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนเพียรปัญญาได้จัด “โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำกิจกรรม เดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพิตด ภายในชุมชนระแวกโรงเรียน และเข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ ณ บริเวรชุมชน เคหะสินสมุทร

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

แหล่งความรอบรู้ และความเพียร

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น